UŽITOČNÉ RADY

ASTMA A TELESNÁ NÁMAHA

Astma, tak ako iné chronické ochorenia, predstavuje záťaž pre organizmus a znižuje jeho kondíciu. Nemusí to však platiť absolútne. Sú pacienti s astmou, ktorých fyzická výkonnosť a kondícia sú vynikajúce, existuje rad športovcov s astmou ktorí dosahujú špičkové výkony až po olympijských medailistov. Na druhej strane mnohí zdraví netrénovaní jedinci nezvládajú bežné požiadavky každodenného života.

Postoj k tomu, či pacientovi s astmou odporúčať fyzické šetrenie a obmedzenie záťaže alebo naopak, či zvyšovať odolnosť posilňovaním a pravidelným fyzickým tréningom, závisí od viacerých okolností. Patrí sem stupeň závažnosti a stupeň kontroly astmy, ďalšie sprievodné ochorenia, vek, užívané lieky a niektoré ďalšie. Vo všeobecnosti však pohybová aktivita zvyšuje odolnosť organizmu, zlepšuje pľúcne funkcie a kapacitu pľúc, zvyšuje odolnosť voči infekciám, ktoré môžu spúšťať astmu, priaznivo vplýva na psychiku a prispieva k stabilizácii stavu. O tom, aký druh a intenzita fyzickej záťaže sú pre daného pacienta a štádium jeho ochorenia najvhodnejšie, je potrebné sa poradiť s lekárom. Pri výbere konkrétnych cvikov, obzvlášť dychových cvikov, pomôže špecialista z odboru fyziatrie a rehabilitácie. Veľmi zdôrazňujeme pravidelnosť fyzickej aktivity, hoc aj v nižšej intenzite, ktorá je dôležitejšia a prospešnejšia ako sporadický intenzívny tréning. Fyzické šetrenie a obmedzenie záťaže je potrebné v akútnom štádiu astmy a pri type astmy, ktorá je spúšťaná námahou.

ASTMA A CESTOVANIE

Astma s dobre nastavenou liečbou (kontrolovaná astma) umožňuje pacientovi viesť plne aktívny život vrátane zamestnania, trávenia voľného času či cestovania. Na druhej strane by pacient mal poznať faktory, ktoré môžu viesť k zhoršeniu ochorenia a poznať svoje limity, ktoré mu pomôže určiť jeho ošetrujúci lekár. Základnou zásadou pri cestovaní je pokračovať v pravidelnej nastavenej liečbe. Niekedy ľudia cestujúci na dovolenku akoby mali pocit, že svoje ochorenie nechávajú doma a počas chvíľ pohody, rekreácie, pri mori nepotrebujú liečbu. Opak je pravdou, zmena prostredia, zmena životného režimu a ďalšie okolnosti môžu vyvolať akútne prejavy astmy. Preto je potrebné pri plánovaní dovolenky, či iného cestovania nezabudnúť na svoje lieky. Okrem pravidelne užívaných liekov je potrebné mať k dispozícii aj výbavu na zvládnutie akútnych prejavov astmy, ktoré predpíše ošetrujúci lekár. Vhodné je mať u seba aj lekársku správu s popisom stavu, diagnózou, liečbou, ktoré môžu byť veľmi užitočné v prípade potreby vyhľadania lekárskej pomoci na cestách, či v zahraničí.

ASTMA A TEHOTENSTVO

Tehotenstvo prestavuje mimoriadne citlivé obdobie v živote ženy spojené s mnohými očakávaniami ale aj obavami. Obavy o zdravý vývoj plodu vyvoláva prítomnosť chronického ochorenia (astmy), ale aj obavy z možných vedľajších účinkov liekov používaných v liečbe astmy. Často sa dostávajú do popredia obavy z poškodenia plodu liekmi a žena preto liečbu preruší.

Udáva sa, že priebeh astmy počas tehotenstva u tretiny žien ostáva bez zmien, u tretiny sa zlepší a u tretiny zhorší. Novšie štúdie však udávajú skôr prevahu zhoršenia než zlepšenia stavu. U časti žien v gravidite môže dôjsť aj k závažnému zhoršeniu astmy s vysokým rizikom pre priebeh gravidity, vývoj plodu aj zdravie ženy. V prípade prerušenia liečby sa značne zvyšuje riziko zhoršenia astmy s vážnymi dôsledkami nielen pre ženu, ale aj pre vývoj plodu. Pri astmatických záchvatoch dochádza k nedostatku kyslíku a ďalším dôsledkom, ktoré môžu viesť k poškodeniu plodu. Toto riziko ďaleko prevyšuje možné obavy z vedľajších účinkov používaných liekov.

Pri každej liečbe počas tehotenstva treba veľmi starostlivo zvážiť prínos a riziko liečby. Zásadnou chybou pri zistení tehotenstva je prerušenie liečby, vysadenie liekov. Pri zistení gravidity je potrebné pokračovať v nastavenej pravidelnej liečbe (vrátane inhalačných kortikosteroidov, ak ich žena užíva) a čím skôr konzultovať s lekárom, ktorý pacientku lieči na astmu, ohľadom ďalšieho postupu. Lekár posúdi aktuálny stav pacientky a vyjadrí sa k pokračujúcej liečbe, prípadne túto upraví.