AKO VZNIKÁ ASTMA?

AKO VZNIKÁ ASTMA?

Astma vzniká na podklade vrodenej náchylnosti (genetickej predispozície) v kombinácii s vplyvmi vonkajšieho prostredia.

Rozlišujeme medzi vplyvmi, ktoré vedú k vzniku ochorenia a vplyvmi, ktoré spúšťajú bezprostredné príznaky astmy.

Často sa jedná o rovnaký okruh podnetov, ako je prítomnosť alergie u jedinca, opakované infekcie dýchacích ciest, dráždivé a poškodzujúce vdychované látky z prostredia, osobitne fajčenie a niektoré ďalšie. Prečo u niekoho vznikne astma a u iného v podobných podmienkach nie, záleží na súhre a kombinácii okolností, z ktorých nie všetky sú známe. Aj keď ovplyvnením tzv. rizikových faktorov sa do určitej miery dá znížiť riziko vzniku astmy, spoľahlivo zabrániť jej vzniku nie je možné. Ak sa však astma už prejaví, včasným podchytením, preventívnymi opatreniami a správnou a systematickou liečbou je možné priaznivo ovplyvniť jej priebeh.