RADY PRE RODIČOV

Astma je zdĺhavé ochorenie s chronickým priebehom. Astma sa dá úspešne liečiť, vyžaduje si však dlhodobú starostlivosť a prevažne aj dlhodobú liečbu, ktorá pokračuje aj v pokojovom stave.

V úvode si ochorenie vyžaduje dôkladnú diagnostiku. Je potrebné počítať s opakovanými vyšetreniami u lekára, väčšinou u viacerých špecialistov (detský lekár, alergológ, pneumológ, ORL). Vzhľadom k tomu, že ide o ochorenie s potrebou dlhodobejšej liečby, nejedná sa o zbytočnú stratu času. Dôkladné a podrobné vyšetrenie pri nastavení liečby na začiatku ochorenia zabráni možným komplikáciám v budúcnosti, zlepší vyhliadky na priaznivý priebeh a v konečnom dôsledku ušetrí čas v budúcnosti.

Liečba sa nemá prerušovať ani po dosiahnutí stabilizácie, je potrebné riadiť sa pokynmi lekára.

Stav dieťaťa musí byť pravidelne kontrolovaný a monitorovaný lekárom, ktorý podľa stupňa kontroly upravuje liečbu.

Ak má rodič nejasnosti, pochybnosti či obavy napríklad z nežiaducich účinkov liečby, je potrebné, aby ich skonzultoval s lekárom svojho dieťaťa. Nie je potrebné sa báť opýtať sa na čokoľvek. Je namieste vyjadriť svoj názor a prekonzultovať správny postup. Aj rodič sa – v spolupráci s lekárom – zúčastňuje na nastavení liečby. Rodič najlepšie pozná svoje dieťa, vidí ako reaguje na liečbu, ako ju znáša a ako ju dokáže realizovať.

Dobre nastavená liečba by mala dieťaťu umožniť plne aktívny život s minimom obmedzení. Okrem nevyhnutných prípadov (infekcia, akútny stav) nie je potrebné dieťa zbytočne obmedzovať a vylučovať z najrôznejších aktivít. Mimoriadne dôležité sú pohybové aktivity, ktoré zvyšujú odolnosť a otužilosť dieťaťa a zlepšujú jeho pľúcne funkcie. Prispôsobujú sa samozrejme, aktuálnemu stavu ochorenia na základe konzultácie s lekárom. Na druhej strane však treba rešpektovať odporúčania lekára, nepodceňovať ich a nepovažovať ich za zbytočné.