FARMAKOLOGICKÁ LIEČBA

V LIEČBE ASTMY

sa používa viacero druhov a skupín liekov. Existujú niektoré základné zásady liečby.

Základom je pravidelná liečba, ktorá sa neriadi bezprostrednými príznakmi, ale pokračuje aj v pokojovom stave.

Tieto lieky držia astmu pod kontrolou a označujú sa ako kontrolóry. Sú určené na dlhodobé užívanie s cieľom udržať kontrolu astmy a zabrániť jej exacerbáciám a ďalším komplikáciám. Patrí sem viacero druhov liekov – najdôležitejšie sú inhalačné kortikosteroidy. Patria sem ďalej systémové kortikosteroidy, antileukotriény, dlho účinkujúce beta-mimetiká a niektoré ďalšie.

Pri najťažšej astme sa používa tzv. biologická liečba.

Ďalšou skupinou sú lieky, ktoré rozširujú, uvoľňujú zúžené priedušky, odstraňujú bezprostredné príznaky a označujú sa ako uvoľňovače (záchranné, úľavové lieky). Niekedy sa užívajú len pri ťažkostiach, inokedy sa však užívajú aj pravidelne, preventívne. Patria sem lieky zo skupiny beta-mimetík, teofylíny a anticholinergiká.

Používa sa aj kombinácia liekov z oboch skupín oddelene, alebo v jednom preparáte (v inhalátore).

Podľa závažnosti a stupňa kontroly astmy sa zvyšuje alebo znižuje dávka, prípadne sa podáva kombinácia liekov. Používa sa výraz kroková liečba astmy („krok nahor a krok nadol“). Za základnú formu podávania liekov sa dnes považuje inhalačná liečba. Pri inhalačnom podaní sa liek priamo dostáva do miesta jeho pôsobenia, vdychuje sa priamo do pľúc. Neprechádza pritom celým telom (tráviaci trakt, krvný obeh), čím podstatne menej zaťažuje organizmus vedľajšími účinkami. Inhalačná forma lieku umožňuje dosiahnuť liečebný efekt podstatne nižšou dávkou lieku, ako pri inej forme podania.