CIELE LIEČBY

PRIEDUŠKOVÁ ASTMA

je ochorenie, v liečbe ktorého sa v posledných dekádach dosiahol značný pokrok, liečba astmy patrí medzi úspechy medicíny.

Vďaka modernej liečbe sa pozitívne zmenil osud pacientov, ktorí bežne nezažívajú dramatické situácie, nemávajú záchvaty, či exacerbácie astmy. Predpokladom toho je však pravidelná systematická liečba, ktorá sa neriadi len príznakmi pacienta, ale často pokračuje aj v pokojovom stave.

To, čo sa nepodarilo dosiahnuť ani najmodernejšou liečbou, je úplné vyliečenie astmy. Práve zanedbanie liečby v pokojovom stave býva príčinu exacerbácií (vzplanutia) astmy. Pacienti, ktorí sa cítia dobre, ľahko podľahnú ilúzii, že už astmu nemajú a nepotrebujú sa liečiť.

Každé opakované vzplanutie astmy zhoršuje prognózu pacienta, prerušovaná liečba vedie v dlhodobom priebehu k progresii ochorenia do závažnejšieho stavu.