PRVÁ POMOC PRI ASTMATICKOM ZÁCHVATE

PRVÁ POMOC

Dôležité je zachovanie pokoja. Úzkosť, nervozita až panika (samotného pacienta ale aj ľudí v jeho okolí) zhoršujú situáciu, chaotické úsilné dýchanie zhoršuje pocit dusenia. Existujú dýchacie cviky, ktorými sa do určitej miery dá zmierniť pocit dýchavice. Ak je to možné, je potrebné opustiť priestory s dráždivými látkami v ovzduší, zaistiť čerstvý vzduchc a uvoľniť stiesňujúci odev.

Väčšinou však tieto opatrenia nestačia a je potrebné použiť lieky. Pacient so známou astmou by mal mať trvale k dispozícii protiastmatické lieky podľa ordinácie svojho lekára (aj v stave dlhodobo pokojovej astmy), mal by byť poučený o ich užití pri záchvate.

V dnešnej dobe ide prevažne o inhalačné lieky. Tieto sa používajú ako pravidelná liečba aj v pokojovom stave, niektoré sú určené ako záchranná liečba pri ťažkostiach (môže sa jednať aj o tie isté lieky).

Veľmi častou príčinou dramatických situácií pri astme je zanedbanie základnej liečby a pravidelných plánovaných kontrol u svojho lekára.

Astma je ochorenie dlhodobé, celoživotné. Môže mať obdobia úplného pokoja, niekedy aj bez pravidelnej liečby. Liečba sa neriadi len podľa bezprostredných príznakov, užíva sa aj preventívne a pacient by si ju svojvoľne nemal vysadzovať.  Nikdy nemožno vylúčiť opätovné vzplanutie astmy a pacient by mal mať trvale k dispozícii potrebné lieky, ktorými zvládne naliehavý stav.

Ak uvedené opatrenia nestačia, je nutné vyhľadať lekára či privolať lekársku pomoc.