>Príznaky astmy - astma.sk

PRÍZNAKY ASTMY

PRÍZNAKY

Príznaky astmy vznikajú na podklade základného mechanizmu astmy: záchvatového zúženia priedušiek. Pacient sa dokáže nadýchnuť, avšak zúžené priedušky kladú odpor pri výdychu, ktorý je namáhavý a spomalený a sprevádzaný pískavým zvukom.

  • Dýchavica – pocit nedostatku vzduchu, sťažené dýchanie (hlavne sťažený výdych)
  • Pískanie na hrudníku pri dýchaní
  • Exspiračné dyspnoe – tento termín značí výdychovú dýchavičnosť, spomalený namáhavý výdych
  • Kašeľ
  • Pocit tlaku, zvieranie na hrudníku
  • Pridružené celkové príznaky: nepokoj, úzkosť, nervozita, slabosť, únava, nespavosť