ASTMA V DETSKOM VEKU

ASTMA A DETI

Astma v rôznom veku má svoje špecifiká.

Obraz astmy v detstve sa môže líšiť od obrazu astmy v dospelosti. Hlavne v útlom veku môžu byť dýchacie príznaky netypické a nemusí byť jednoduché ich odlíšiť od inej príčiny stavu: infekcie dýchacích ciest, hlavne vírusové, vdýchnutie cudzieho telesa, vrodené poruchy dýchacích ciest, príznaky vrodeného srdcového ochorenia a iné. Malé dieťa nedokáže popísať svoje ťažkosti a nedokáže vykonať testy na vyšetrenie funkcie dýchacích ciest (spirometria).  Diagnóza sa zakladá na charakteristickom priebehu, zachytených príznakoch, vylúčení inej alternatívnej diagnózy a niekedy aj na efekte nasadenej protiastmatickej liečby.

Dieťa nemusí byť schopné správne užívať inhalačné lieky a posúdenie efektu liečby nie je vždy jednoduché. V neskoršom detskom veku sa objavujú psychologické problémy sprevádzajúce ochorenie, deti sa časti hanbia pred rovesníkmi za svoje ochorenie, majú tendenciu k popieraniu ochorenia a k vynechávaniu liečby.

Prístup k dieťaťu s chronickým ochorením si vyžaduje kooperáciu viacerých zúčastnených: lekára, rodičov (širšej rodiny), školy, okolia. Ich spolupráca a informovanosť výrazne zlepšuje manažment ochorenia, pomáha preklenúť kritické situácie a podstatne zlepšuje prognózu ochorenia. Extrémne dôležitá je úloha samotného detského pacienta s astmou. Dieťa by nemalo byť len pasívnym vykonávateľom príkazov lekára a rodičov. Astma ako často celoživotné ochorenie je súčasťou jeho života a je veľmi prospešné, ak dieťa dostane patričné informácie na úrovni svojho veku a je vedené k aktívnemu prístupu k svojmu ochoreniu (pri užívaní liekov, sledovaní príznakov ochorenia, vedenie k aktívnej zdravej životospráve, motivácia k prekonávaniu prekážok spojených s astmou). Neoceniteľná tu môže byť aj pomoc psychológa.