LIEČBA ASTMY U DETÍ

Základné zásady liečby astmy a skupiny používaných liekov sú v mnohom obdobné ako u dospelých, majú však aj svoje špecifiká. Vraví sa, že dieťa nie je malý dospelý a rozdiel v liečbe nie je len v prepočítaní dávky lieku podľa hmotnosti. Cieľom liečby u detí, podobne ako u dospelých, je dosiahnuť a udržať dobrú kontrolu astmy počas čo najdlhšieho obdobia s dôrazom na bezpečnosť liečby a potenciálne nežiaduce účinky.

V liečbe detí s astmou podobne ako u dospelých sa opierame o medzinárodné smernice pre manažment a liečbu astmy (GINA – Global Initiative for Asthma), ktoré sa osobitne venujú detskému veku. Používajú sa lieky, ktoré sa označujú ako kontrolóry (pravidelná liečba aj v pokojovom stave) a uvoľňovače, ktorých dávka sa zvyšuje alebo sa pridávajú do liečby podľa aktuálneho stavu. Používa sa kombinácia liekov, ktorá nezvyšuje záťaž organizmu množstvom liekov, ale naopak pôsobením na viaceré mechanizmy astmy zlepšuje efektivitu liečby a umožňuje znížiť dávku alebo sa vyhnúť ťažším liekom (systémovým kortikosteroidom). Aj v detskom veku sa používajú inhalačné kortikosteroidy, z ktorých majú mnohí rodičia obavy. Je potrebné neustále zdôrazňovať podstatný rozdiel medzi systémovými kortikosteroidmi (tabletky, injekcie), ktoré prechádzajú celým organizmom a lokálnymi kortikosteroidmi (inhalačné lieky, nosové speje). Dávka lokálnych kortikosteroidov je len zlomkom dávky systémových kortikosteroidov. Ich podanie priamo do dýchacích ciest či nosa obchádza značnú časť organizmu (tráviaci trakt, krvný obeh, kosti, mozog) a dostávajú sa priamo do cieľového orgánu (pľúca, dýchací trakt). Ich nepatrná časť sa dostane aj mimo dýchacieho traktu, avšak v odporúčanom dávkovaní lieku nemá významnejšie celkové pôsobenie. Práve zavedenie lokálnych kortikosteroidov ochraňuje pacienta pred vedľajšími účinkami celkových kortikosteroidov, ktoré sú síce najúčinnejšími liekmi astmy, avšak s radom závažných nežiaducich účinkov.

Aj u detí sa preferuje inhalačná liečba. Vzhľadom k náročnosti až nemožnosti zvládnutia inhalačnej techniky hlavne malými deťmi sa používajú špeciálne inhalačné nástavce, ktoré umožňujú efektívnu inhaláciu z aerosolových inhalátorov aj v útlom veku. Používa sa tzv. kroková alebo stupňovitá liečba – úprava dávky a kombinácie liekov podľa aktuálneho stavu („krok nahor / krok nadol“).