SPÚŠŤAČE ASTMY

SPÚŠŤAČE ASTMY

Príznaky astmy sa objavujú pod vplyvom rôznych podnetov:

  • alergény: rastlinný peľ, plesne, roztoče, zvieracie alergény
  • vdychované dráždivé a ovzdušie znečisťujúce látky (iritanty a polutanty): výpary, chemické látky, výfukové plyny, CO2, ozón
  • teplotné zmeny v prostredí: prechod z chladu do tepla a naopak, vlhkosť (suchosť) vzduchu
  • infekcie dýchacích ciest spôsobované baktériami a vírusmi
  • fyzická záťaž (námahová astma)
  • psychické vplyvy
  • lieky: beta blokátory, ACE inhibítory, kyselina salicylová (aspirín), nesteroidné protizápalové lieky (typu ibalgin a podobné)
  • kombinácia viacerých podnetov
  • nejasná príčina