O ASTME

ASTMA

(priedušková astma, astma bronchiale) patrí medzi civilizačné ochorenia, ktorých výskyt stále narastá a v súčasnosti postihuje viac ako tristo miliónov ľudí na svete.

Astma je ochorenie dýchacích ciest, pri ktorom dochádza k zúženiu priedušiek sprevádzanému pocitom sťaženého dýchania, pískaním na hrudníku, kašľom, pocitom tiesne na hrudníku. Hlavne v počiatočných štádiách môže ochorenie prebiehať v podobe záchvatov dýchavice, ktoré spontánne alebo po liečbe ustupujú. V závažnejších, pokročilejších štádiách sú ťažkosti dlhšie trvajúce, neustupujúce a vyžadujú intenzívnejšiu liečbu, niekedy urgentné lekárske ošetrenie alebo hospitalizáciu.

Patologickým podkladom ochorenia je takzvaný eozinofilový alebo alergický zápal v stene priedušiek. V jeho dôsledku dochádza k zúženiu priedušiek (obštrukcia, alebo bronchokonstrikcia), ktoré môže byť krátkodobé a prechodné, v pokročilých štádiách aj trvalé. Je potrebné však poznamenať, že astma môže byť aj nealergická. Zúženie priedušiek je menlivého charakteru, mení sa v čase aj v intenzite. Dýchacie cesty predstavujú systém pružných trubíc, ktoré reagujú na podnety z prostredia. Zúženie dýchacích ciest predstavuje normálnu reakciu organizmu, ktorou sa bráni proti vdýchnutiu škodlivých látok. Pri astme je však táto reakcia nadmerná a prehnaná, objavuje sa ako odpoveď na neškodné látky, či bez zjavnej príčiny.

Odborne hovoríme o bronchiálnej hyperreaktivite.  Premenlivosť (variabilita) ochorenia patrí medzi charakteristické znaky astmy. Striedajú sa obdobia pokoja a obdobia aktivity rôzneho trvania. Astma môže mať rôznu intenzitu a závažnosť, od príležitostnej miernej dýchavičnosti až po závažné invalidizujúce a život ohrozujúce ochorenie.

Astma má svoj vývoj – od príležitostných miernych príznakov po intenzívnejšie pretrvávajúce ťažkosti, od ľahkej po ťažkú astmu, od nekomplikovaného ochorenia po astmu s viacerými pridruženými problémami vyplývajúcimi z dlhodobej záťaže organizmu chorobou, postihnutia ďalších orgánov či nežiaducich účinkov liekov.

Snahou liečby a celkového manažmentu je zabrániť nepriaznivému vývoju a pridruženým komplikáciám. Ukazuje sa, že priedušková astma nie je jednotným ochorením ale ide o skupinu ochorení s viacerými spoločnými charakteristikami. Používa sa výraz heterogenita astmy (rozdielnosť podtypov astmy) a fenotypy astmy (podskupiny s určitými charakteristickými znakmi). V súčasnosti sa vyvíja značné úsilie na bližšie a presnejšie popísanie podtypov astmy a hľadajú sa tzv. biomarkery (biologické, hlavne laboratórne znaky), ktoré by pomohli odlíšiť jednotlivé podtypy astmy a vytipovať najvhodnejšiu a najúčinnejšiu liečbu pre konkrétneho pacienta. Používa sa výraz liečba šitá na mieru konkrétneho pacienta. Na druhej strane však základné diagnostické kritériá a základné základy liečby sa vzťahujú na všetky podtypy astmy.